• Profesor: Durán Mozo Francisco Félix
  • Profesor: Franquelo Mazo Javier
  • Profesor: Franquelo Soler Juan
  • Profesor: Gómez Aracil Enrique Ildefonso
  • Profesor: Ladrón de Guevara López Isidro